Τεστ IQ χωροαντιληπτικής ικανότητας

Τεστ IQ χωροαντιληπτικής ικανότητας.
Το ακόλουθο τεστ ευφυΐας μετρά δείκτη νοημοσύνης μέχρι 132 στην κλίμακα Wechsler, ποσοστό που αντιστοιχεί σε έναν στους 60 ανθρώπους. Αποτελείται από 10 ερωτήματα χωρίς χρονικό περιορισμό. Σας δίνονται τέσσερα σχήματα και καλείστε να εντοπίσετε μια λογική σχέση που τα συνδέει, ώστε να επιλέξετε ποιο από τα A, B, C, D, E τετράγωνο, συμπληρώνει αυτή την ακολουθία. Οι ερωτήσεις γίνονται προοδευτικά πιο δύσκολες. Αν για κάποιο λόγο σας δυσκολέψει κάποια ερώτηση παραπάνω, προχωρήστε στην επόμενη και την κοιτάζετε στο τέλος. Αυτό το online τεστ iq δεν μετρά τη νοημοσύνη με ακρίβεια. Το αποτέλεσμα της εξέτασης δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ενδεικτική εκτίμηση του δείκτη νοημοσύνης [Author of iq-test: hriqtests.com].


1
Τεστ IQ χωροαντιληπτικής ικανότητας


2
iq test spatial free


3
iq test spatial free


4
Τεστ IQ χωροαντιληπτικής ικανότητας


5
Τεστ εξυπνάδας χωροαντιληπτικής ικανότητας


6
Τεστ εξυπνάδας χωροαντιληπτικής ικανότητας


7
Τεστ ευφυίας χωροαντιληπτικής ικανότητας


8
Τεστ ευφυίας χωροαντιληπτικής ικανότητας


9
Τεστ νοημοσύνης χωροαντιληπτικής ικανότητας

10
Τεστ νοημοσύνης χωροαντιληπτικής ικανότητας